Друк

Витяг з протоколу № 1 (рішення) засідання педагогічної ради від 28 серпня 2015 року

 Витяг з протоколу № 1 (рішення)

засідання педагогічної ради
від 28 серпня 2015 року

Голова – Бойко М.С.
Секретар – Олефіренко І.В.
Присутні - 47 членів педагогічної ради
Відсутні – 6 членів педагогічної ради з поважної причини і 20 старост у зв’язку із відсутністю занять

Порядок денний:
1.Про затвердження складу і вибори секретаря педагогічної ради (інформація директора училища Бойка М.С.)
2.Про підсумки роботи училища за 2014-2015 н.р. та основні напрямки роботи педагогічного колективу на 2015-2016 н.р. (інформація директора училища Бойка М.С.)
3.Про затвердження плану роботи училища на 2015-2016 н.р. (інформація заступника директора з навчальної роботи Щербакової О.М.
4.Про відновлення студентів на навчання (інформація завідуючих віділеннями)
5.Про вимоги до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників (інформація – методист училища Баленко Л.М.)

1. ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.Затвердити секретарем педагогічної ради викладача біології та медичної генетики Олефіренко І.В. на 2014-2015 н.р.
«за» - «47»
«проти» - «0»
«утримались» - «0»
1.2.Затвердити склад педагогічної ради ОМУ на 2014-2015 н.р. в кількості 76 осіб:
- 47 викладачів;
- Заступник директора з виховної роботи;
- 20 старост навчальних груп;
- 2 вихователі гуртожитку;
- 2 бібліотекарі;
- голова студпрофкому;
- Голова студентської ради гуртожитку;
- голова Ради студентського самоврядування.
«за» - «47»
«проти» - «0»
«утримались» - «0»


2. ПОСТАНОВИЛИ:
2.1.Підсумки навчально-виховної роботи педагогічного колективу за 2014-2015 н.р. визнати «задовільними».
«за» - «47»
«проти» - «0»
«утримались» - «0»

2.2.Навчальній частині разом з методичним кабінетом розробити комплексний план заходів на 2015-2016 н.р. по покращенню підготовки молодших спеціалістів з урахуванням виявлених недоліків в роботі за попередній навчальний рік
Термін до 15.09.15.
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи Сергієнко Н.О., заст. директора з виховної роботи Щербина Н.Г., методист училища Баленко Л.М., зав. практикою Коломацький В.І.

3.ПОСТАНОВИЛИ:
3.1.Основні напрямки роботи училища на 2015-2016 н.р. схвалити та прийняти до виконання.
«за» - «47»
«проти» - «0»
«утримались» - «0»

4.ПОСТАНОВИЛИ:
4.1.Відновити на комерційну форму навчання Капусту О, Голуб Я., Переверзєва А., Морозова П., Котлярова Д., Газіна А., Діброва І., Максименко М. , Макарчук враховуючи наявність вакантних місць.
«за» - «47»
«проти» - «0»
«утримались» - «0»
5.ПОСТАНОВИЛИ:
5.1.Інформацію методиста училища Баленко Л.М. прийняти до відома;
«за» - «47»
«проти» - «0»
«утримались» - «0»
5.2.Спрямувати педагогічну діяльність викладачів, які атестуються на дотримання вимог до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників та вимог для присвоєння педагогічних звань
«за» - «47»
«проти» - «0»
«утримались» - «0»

Витяг з протоколу № 2 (рішення)
засідання педагогічної ради
від 29 жовтня 2015 року

Заступник голови педагогічної ради – Сергієнко Н.О.
Секретар – Олефіренко І.В.
Присутні - 67 члени педагогічної ради (список додається)
Відсутні – 9 членів педагогічної ради з поважної причини

Порядок денний:
1.Про стан адаптації студентів нового набору до умов навчання в училищі (доповідають завідуючі відділеннями Васильєва Л.А., Чумаченко В.І., Семенькова Р.М.)
2.Про підсумки прийому студентів на 2015-2016 н.р. (інформація відповідального секретаря приймальної комісії Кранг О.В.)
3.Про стан працевлаштування випускників фельдшерського, акушерського, медсестринського та зуботехнічного відділень 2015 року випуску (інформація завідуючого практичним навчанням Коломацького В.І.)
4.Про порядок організації та проведення державної підсумкової атестації з біології. Погодження матеріалів державної підсумкової атестації з біології (інформація заступника директора з навчальної роботи Сергієнко Н.О.

1.ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.Стан адаптації студентів груп нового набору визнати таким, що продовжується;
«за» - «67»
«проти» - «0»
«утримались» - «0»

1.2.З метою покращення адаптаційного процесу для студентів груп нового набору скласти пам’ятку для першокурсників
Термін – грудень 2015
Відповідальні – заст.. директора з виховної роботи Щербина Н.Г

1.3.Урізноманітнити форми роботи адаптаційного процесу
Термін – постійно
Відповідальні – керівники груп, бібліотекарі училища

1.4.Використовувати метод індивідуальної роботи із студентами-першокурсниками у навчально-виховній діяльності;
Термін – постійно
Відповідальні – викладачі-предметники

1.5.Залучати органи студентського самоврядування до вирішення проблем адаптації першокурсників;
Термін – впродовж року
Відповідальні голова Ради студентського самоврядування училища Біджаков С.С.

1.6.Надавати соціально-психологічну підтримку студентам-першокурсникам;
Термін – впродовж року
Відповідальні – голови ЦК, керівники груп, заст.. директора з виховної роботи Щербина Н.Г., зав. відділеннями

1.7.Ініціювати проведення анкетування батьків студентів під час батьківських зборів з метою поглиблення вивчення проблем студентів
Термін – впродовж семестру
Відповідальні – зав. відділеннями

2.ПОСТАНОВИЛИ:
2.1.Затвердити звіт секретаря приймальної комісії про результати прийому в 2015 році;
«за» - «67»
«проти» - «0»
«утримались» - «0»

2.2.Розробити та затвердити правила прийому до училища на 2016 рік;
Термін – до 01.12.2015р.
Відповідальні – заст. директора з навчальної роботи Щербакова О.М., секретар приймальної комісії Кранг О.В.
2.3.Запровадити нові форми профорієнтаційної діяльності заввідділеннями
Термін – до 15.11.2015 р.
Відповідальні – заст. директора з виховної роботи Щербина Н.Г., зав. відділеннями

2.4.Розробити план заходів по профорієнтаційній роботі на 2016 рік;
Термін – до 15.11.2015 р.
Відповідальні – заст. директора з навчальної роботи Сергієнко Н.О., заст. директора з виховної роботи Щербина Н.Г., відповідальний секретар приймальної комісії Кранг О.В.
2.5.Клопотати перед адміністрацією училища про виділення додаткових коштів для розміщення рекламно-профорієнтаційних матеріалів у засобах масової інформації з метою популяризації спеціальностей та відділень навчального закладу
Термін – до 15.11.2015 р.
Відповідальні – секретар приймальної комісії Кранг О.В.


2.6.Продовжити співпрацю з Державною службою зайнятості населення, Міжрайонним центром зайнятості населення щодо популяризації професії молодшого медичного працівника, брати активну участь у щорічних ярмарках професій
Термін – протягом року
Відповідальні – заст. директора з виховної роботи Щербина Н.Г.


3.ПОСТАНОВИЛИ:
3.1.Інформацію зав. практикою про доїзд і працевлаштування випускників училища 2015 року прийняти до відома;
«за» - «67»
«проти» - «0»
«утримались» - «0»
3.2.Направити листи батькам для з’ясування причин відсутності по місцю працевлаштування випускників, на яких відсутня інформація;
Термін – до 10.11.2014 р.
Відповідальні – зав. практикою Коломацький В.І., керівники випускних груп груп
3.3.Повторно направити листи головним лікарям ЦРЛ за місцем роботи випускників з метою з’ясування їх працевлаштування;
Термін – до 10.11.2014р.
Відповідальні – зав. практикою Коломацький В.І., керівники випускних груп
3.4.Керівникам груп продовжити роботу по з’ясуванню місцезнаходження випускників, які не приступили або не подали відомості про навчання у ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації.
Термін – до 15.11.2014 р.
Відповідальні – керівники навчальних груп
4.ПОСТАНОВИЛИ:
4.1.Інформацію заступника директора з навчальної роботи «Про порядок організації та проведення державної підсумкової атестації з біології» прийняти до відома
«за» - «67»
«проти» - «0»
«утримались» - «0»
4.2. Затвердити Положення про порядок проведення ДПА та систему оцінювання знань студентів з біології
«за» - «67»
«проти» - «0»
«утримались» - «0»

4.3.Завдання для ДПА з біології визнати такими, що складені відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених Міністерством освіти і науки
«за» - «67»
«проти» - «0»
«утримались» - «0»

4.4.Скласти розклад роботи ДПА з біології і довести до загального відома не пізніше, як за місяць до початку проведення ДПА
Термін – 01.11. 2015
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи Сергієнко Н.О.

Витяг з протоколу № 3 (рішення)
засідання педагогічної ради
від 24 грудня 2015 року

Голова педагогічної ради – Бойко М.С.
Секретар – Олефіренко І.В.
Присутні - 70 членів педагогічної ради
Відсутні – 5 членів педагогічної ради з поважної причини

Порядок денний:
1.Про стан профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл області з питань вступу до училища в 2016 році (доповідає заступник директора з виховної роботи Щербина Н.Г.)
2.Про вихід на переддипломну практику студентів І курсу акушерського відділень (доповідає завідуюча відділенням Васильєва Л.А.)
3.Про стан викладання анатомії і фізіології (доповідає голова ЦК природничо-наукових дисциплін Біджиєва Л.Т. )

1.ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.Доповнити на сайті училища та інформаційній дошці інформацію про зміни в правилах прийому в 2016 році
Термін – до 01.01. 2016
Відповідальні: Кранг О.В., секретар приймальної комісії

1.2. Підготувати та розмістити на сайті училища матеріали про студентське життя на відділеннях
Термін – до 05.01. 2016
Відповідальні: зав. Відділеннями Семенькова Р,М., Васильєва Л.А., Чумаченко В.І.

1.3.Підготувати та розмістити агітаційні матеріали про вступну компанію в 2016 році в засобах масової інформації в Кіровоградській та інших областях України
Термін – до 15.01. 2016
Відповідальні: заступник директора з виховної роботи Щербина Н.Г.

2.ПОСТАНОВИЛИ:
2.1.Впровадити комп’ютерний семестровий тестовий контроль з клінічних навчальних дисциплін
Термін – до кінця семестру
Відповідальні: викладачі клінічних дисциплін
2.2. Практикувати проведення перехресних замірів практичних навичок з клінічних дисциплін перед виходом на державну практику
Термін – до 01. 12. 2016р.
Відповідальний: зав. практичним навчанням Коломацький В.І.
3.ПОСТАНОВИЛИ:
3.1.Стан викладання анатомії та фізіології визнати задовільним
«за» - «70»
«проти» - «0»
«утримались» - «0»
3.2. Продовжувати урізноманітнювати методи і форми навчання для підвищення мотивації до вивчення анатомії студентами із низькою мотивацією
Термін – впродовж року
Відповідальний: викладач анатомії Онищук Л.І.
3.3. Завідуючій кабінетом анатомії організувати та контролювати роботу студентів з муляжами, таблицями, фантомами, планшетами в позаурочний час
Термін – впродовж року, постійно
Відповідальний: викладач анатомії Онищук Л.І.
3.4. Викладання фізіології здійснювати відповідно РНП
Термін – впродовж року
Відповідальний: викладач фізіології Дегтярьов В.О.
3.5. Викладачу фізіології відвідувати Школу молодого викладача та заняття викладачів з досвідом роботи
Термін – впродовж року
Відповідальний: викладач фізіології Дегтярьов В.О.
3.6. Контролювати відповідність змісту методичного забезпечення заняття РНП
Термін – постійно
Відповідальний: голова ЦК Біджиєва Л.Т.
3.7. Викладачу фізіології дотримуватись єдиних вимог до ведення навчальної документації
Термін – постійно
Відповідальний: викладач фізіології Дегтярьов В.О.

Витяг з протоколу № 4 (рішення)
засідання педагогічної ради
від 03 березня 2016 року

Голова педагогічної ради – Бойко М.С.
Секретар – Олефіренко І.В.
Присутні - 71 членів педагогічної ради
Відсутні – 4 членів педагогічної ради з поважної причини

Порядок денний:
1.Про підсумки навчальної роботи училища за І семестр 2015-2016 н.р. (доповідає директор училища Бойко М.С.)
2.Про стан викладання хірургічних дисциплін (доповідає голова ЦК хірургічних та вузькоспеціальних дисциплін Чуприна О.С.)
3.Про порядок організації та проведення державної підсумкової атестації з української мови та математики. Погодження матеріалів державної підсумкової атестації з української мови та математики (інформація заступника директора з навчальної роботи Сергієнко Н.О.

1.ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.Підсумки навчальної роботи за І семестр 2015-2016 н.р. вважати задовільними
«за» - «71»
«проти» - «0»
«утримались» - «0»
1.2. Навчальній частині розробити план заходів по усуненню виявлених недоліків в організації і проведенні навчальної роботи в училищі
Термін – до 20.03. 2016р.
Відповідальні: заст. директора з навчальної роботи Сергієнко Н.О., методист училища Баленко Л.М, зав. практичним навчанням Коломацький В.І.
1.3.Підготувати наказ по училищу про підсумки навчальної роботи за І семестр 2015-2016 н.р.
Термін – до 15.03. 2016
Відповідальні: заст. директора з навчальної роботи Сергієнко Н.О.
2.ПОСТАНОВИЛИ:
2.1.Стан викладання предметів хірургічного профілю вважати задовільним
«за» - «71»
«проти» - «0»
«утримались» - «0»
2.2. Поповнити методичні комплекси викладачам: Власенко А.В., Павлюку В.М., Мельнікову Я.П., Чуприні О.С., Ліб Н.І., Коробко П.І.
Термін – до 01. 06. 2016р.
Відповідальні: викладачі ЦК
2.3.Продовжувати впроваджувати інноваційні методи навчання в учбовий процес
Термін – постійно
Відповідальні: викладачі ЦК хірургічних та вузькоспеціальних дисциплін
2.4.Поповнювати матеріальне забезпечення кабінетів доклінічної практики з хірургії, реанімації
Термін – постійно
Відповідальні: зав. кабінетами
3.ПОСТАНОВИЛИ:
3.1.Інформацію заступника директора з навчальної роботи «Про порядок організації та проведення державної підсумкової атестації з української мови та математики» прийняти до відома
«за» - «71»
«проти» - «0»
«утримались» - «0»
3.2. Затвердити Положення про порядок проведення ДПА та систему оцінювання знань студентів з української мови та математики
«за» - «71»
«проти» - «0»
«утримались» - «0»

3.3.Завдання для ДПА з української мови та математики визнати такими, що складені відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених Міністерством освіти і науки
«за» - «71»
«проти» - «0»
«утримались» - «0»

3.4.Скласти розклад роботи ДПА з української мови та математики і довести до загального відома не пізніше, як за місяць до початку проведення ДПА
Термін – до 01. 04. 2016
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи Сергієнко Н.О.

 


 

 

 

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176, м. Олександрія,
Кіровоградська область, 28000
тел. (05235) 4-01-26, 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.