Друк

Витяг з протоколу № 2 (рішення) засідання педагогічної ради від 03 листопада 2016 року

 

Олександрійське медичне училище
Витяг з протоколу № 2 (рішення)
засідання педагогічної ради
від 03 листопада 2016 року


Заступник голови педагогічної ради – Сергієнко Н.О.
Секретар – Олефіренко І.В.
Присутні - 62 члени педагогічної ради (список додається)
Відсутні – 8 членів педагогічної ради з поважної причини

Порядок денний:
1.Про стан адаптації студентів нового набору до умов навчання в училищі (доповідають завідуючі відділеннями Васильєва Л.А., Чумаченко В.І.)
2.Про роботу приймальної комісії училища та аналіз ефективності профорієнтаційної роботи за результатами вступної кампанії (інформація відповідального секретаря приймальної комісії Кранг О.В.)
3.Про організацію роботи з питань працевлаштування випускників училища 2016 року випуску (інформація завідуючого практичним навчанням Павлюка В.М.)
4.Про порядок організації та проведення державної підсумкової атестації з біології. Погодження матеріалів державної підсумкової атестації з біології (інформація заступника директора з навчальної роботи Сергієнко Н.О.)
5.Про затвердження положення про атестаційне портфоліо (інформація методиста училища Баленко Л.М.)
6. Про затвердження списків слухачів МАНУМ, які здійснюють навчання на базі ОМУ (інформація заступника директора з навчальної роботи Сергієнко Н.О.)

1. ПОСТАНОВИЛИ:
   1.1.Процес адаптації студентів набору 2016 року до умов навчально-виховної роботи в училищі вважати задовільним
         «за» - «62»
         «проти» - «0»
         «утримались» - «0»

   1.2.Використовувати при вивченні предметів індивідуальний підхід з урахуванням психологічних та вікових особливостей студентів
         Термін – впродовж навчального року
         Відповідальні – викладачі


   1.3.Під час адаптаційного періоду задіювати в процесі проведення занять такі методи опитування як письмовий, текстовий і груповий, які допоможуть знизити рівень емоційної напруги серед студентів перед публічним виступом
         Термін – впродовж навчального року
         Відповідальні – викладачі


   1.4.Проводити спільні заходи у групі в позааудиторний час, націлені на згуртування групи, створення комфортного психологічного середовища в студентському колективі для полегшення процесу адаптації студентів до нових для них соціальних умов
        Термін – впродовж навчального року
        Відповідальні – керівники навчальних груп


   1.5.Залучати студентів-першокурсників до роботи Ради студентського самоврядування відділення, училища
         Термін – впродовж року
         Відповідальні: голова Ради студентського самоврядування училища Біджаков С.С., заст.дир. з виховної роботи Щербина Н.Г.


    1.6.Приділяти увагу бесідам про моральність, самовиховання, організацію режиму дня, профілактику захворювань
          Термін – впродовж року
          Відповідальні – керівники навчальних груп


    1.7.Розробити портфоліо керівника навчальної групи з питань адаптації студентів груп нового набору до умов навчальної та виховної роботи в училищі
         Термін – до 15.02.2017р.
         Відповідальні – заст. директора з виховної роботи Щербина Н.Г.


    1.8.Здійснювати поетапне анкетування студентів у терміни 2 місяці, 1 рік, наприкінці 4 курсу та анкетування батьків
          Термін – постійно
          Відповідальні – завідуючі відділеннями


2.ПОСТАНОВИЛИ:
    2.1.Затвердити звіт секретаря приймальної комісії «Про роботу приймальної комісії училища та аналіз ефективності профорієнтаційної роботи за результатами вступної кампанії у 2016 році»;
         «за» - «62»
         «проти» - «0»
         «утримались» - «0»


    2.2.Урізноманітнити форми профорієнтаційної роботи в навчальному закладі;
          Термін – впродовж року
          Відповідальні – заст. директора з виховної роботи Щербина Н.Г., завідуючі відділеннями Семенькова Р.М., Чумаченко В.І., Васильєва Л.А. секретар приймальної комісії Кранг О.В.


    2.3.Висвітлювати інформацію щодо прийому на навчання та вступні екзамени на сайті училища
         Термін – впродовж року
         Відповідальні – заст. голови приймальної комісії Сергієнко Н.О., відповідальна за сайт училища Крівцова Н.О.


3.ПОСТАНОВИЛИ:
    3.1.Інформацію про працевлаштування випускників училища 2016 року випуску прийняти до відома;
          «за» - «62»
          «проти» - «0»
          «утримались» - «0»


    3.2.Направити листи батькам випускників, про які відсутня інформація;
         Термін – до 15.11.2016 р.
         Відповідальні – керівники випускних груп


    3.3.Направити листи батькам випускників, які отримали вільне працевлаштування, але відсутня інформація про початок їх роботи;
         Термін – до 15.11.2016р.
         Відповідальні – зав. практикою Коломацький В.І., керівники випускних груп


4. ПОСТАНОВИЛИ:
    4.1.Інформацію заступника директора з навчальної роботи «Про порядок організації та проведення державної підсумкової атестації з біології» прийняти до відома
         «за» - «62»
         «проти» - «0»
         «утримались» - «0»


   4.2.Затвердити Положення про порядок проведення ДПА та систему оцінювання знань студентів з біології
        «за» - «62»
        «проти» - «0»
        «утримались» - «0»


   4.3.Завдання для ДПА з біології визнати такими, що складені відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених Міністерством освіти і науки
        «за» - «62»
        «проти» - «0»
        «утримались» - «0»


   4.4.Скласти розклад роботи ДПА з біології і довести до загального відома не пізніше, як за місяць до початку проведення ДПА
        Термін – 01.11. 2015
        Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи Сергієнко Н.О.


5.ПОСТАНОВИЛИ:
   5.1.Затвердити Положення про атестаційне портфоліо
         «за» - «62»
         «проти» - «0»
         «утримались» - «0»


6. ПОСТАНОВИЛИ:
    6.1. Затвердити списки слухачів МАНУМ Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу, які будуть здійснювати навчання в медичному училищі
         «за» - «62»
         «проти» - «0»
         «утримались» - «0»


Голова педагогічної ради Бойко М.С.
Секретар педагогічної ради Олефіренко І.В.

 

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176, м. Олександрія, 
Кіровоградська область, 28000
 
Директор: Бойко Микола Сергійович (050)5150605
Відповідальний секретар приймальної комісії: 
Кранг Ольга Василівна
(068)9100913
(066)9660413
секретар: (066)0534637
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+380 689 100 913

+380 669 660 413