Друк

Комунальний заклад "Олександрійський медичний фаховий коледж"

Сергієнко

Комунальний заклад «Олександрійський медичний фаховий коледж» є структурною одиницею Охорони здоров'я України. За час свого існування навчальний заклад випустив близько 13 тисяч молодших медичних спеціалістів, які працюють в усіх регіонах України та за її межами.
Підготовка фахівців у навчальному закладі здійснюється за такими спеціальностями:

 

- Сестринська справа
- Акушерська справа
- Лікувальна справа
- Стоматологія ортопедична

 

На базі навчального закладу функціонує три відділення:
- фельдшерсько-акушерське;
- медсестринське;
- зуботехнічне.
На сьогодні всі відділення коледжу мають успішно діючу кабінетну систему. Створена вона за блочною системою. Кожний блок складається з сучасно обладнаних лекційних аудиторій, кабінетів доклінічної практики та лабораторій.
Заклад має розвинену мережу клінічних баз у медичних закладах міста та району.
Всі студенти забезпечуються сучасною навчальною літературою.
Підготовка спеціалістів у коледжі проводиться відповідно до стандартів вітчизняної медичної освіти та з урахуванням новітніх тенденцій світової практики.
Передусім, це нові можливості, які пов'язані з перспективою входження до загальноєвропейського освітнього простору, а саме:
- визнання українських дипломів на міжнародному рівні;
- більша мобільність у Європросторі;
- конкурентоспроможність на європейському і світовому ринках праці.
Пріоритетним напрямком розвитку коледжу сьогодні є інформатизація освіти та впровадження комп'ютерно-орієнтованих технологій в управлінський, організаційний та навчально-виховний процеси.
Достатнє забезпечення сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійними засобами відповідає вимогам сучасності.
Студенти та співробітники мають доступ до мережі Інтернет, в коледжі працює Wi-Fi зона.
Навчання проводять високоосвічені, талановиті педагоги та лікарі практичної охорони здоров'я.
Педагогічний колектив коледжу докладає максимум зусиль для підвищення ефективності і результативності навчання шляхом впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікативних технологій, що дозволяє покращити якість навчально-виховного процесу, розвивати пізнавальну активність студентів, формувати вміння та навички самостійного здобування знань, їх свідомого застосування на практиці.
Запрошуємо на навчання. Стань тим, хто потрібен сучасній медицині!

 

З повагою, керівник
Сергієнко Н. О.